Dünya Otomotiv Sanayii’ne yön verenler İstanbul’da

Dünya Otomotiv Sanayii’ne yön veren mühendisler, otomotivin geleceğini tartışmak üzere İstanbul’a geliyor. 3-4 Kasım 2016’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda otomotiv sanayiinin mühendislik konularında atılması gereken adımları ve mühendisliğin otomotiv sanayiindeki mevcut dinamikleri ele alınacak.

Ana sanayi başta olmak üzere tedarik sanayiinden dünya otomotiv devlerinin Ar-Ge ve ürün geliştirmeden sorumlu mühendisleri, ilki 3-4 Kasım’da gerçekleştirilecek IAEC (Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı) İstanbul’da olacak. OİB*’nin desteği, OSD**, OTEP*** ve TAYSAD**** ortaklığı ve SAE***** işbirliği ile Türk Otomotiv Sanayii’nin öncülük ettiği etkinlikte otomotivin yarını tartışılacak.

Konferansın destekçisi olan SAE International, otomotivin en saygın kuruluşlarından biri olarak gerek ABD’de gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde son derece etkili kongreler düzenleyerek sektörün gelişimine katkı sağlıyor ve her biri birer bilgi ve referans kaynağı niteliğindeki yayınlar hazırlayarak kendi standartlarını oluşturan seçkin bir kurum. Başkanlığını ilk kez bir Türk’ün, Sn. Cüneyt Öge’nin yaptığı Birlik, bu büyük organizasyonu desteklemelerinin nedenini, Türkiye'nin otomotiv alanında kat ettiği mesafeler, sektördeki kuruluşların Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki başarıları, otomotiv mühendisliği alanında artan iş olanakları, otomotiv mühendisliği alanında Türk üniversitelerinin çalışmaları olarak açıklıyor.

Açılışını SAE-International Başkanı Cüneyt Öge’nin yapacağı konferansın ilk gün oturumlarında “otomotivde hafifleştirme” konuları ele alınacak, ikinci gün oturumlarında da otomotiv mühendisliği eğitimi ve otomotiv sektöründe kariyer olanakları işlenecek. Her iki günde de dünya otomotiv sanayiinden önemli konuşmacılar bulunacak.


1. gün Otomotivde Hafifleştirme
İlgili başlık altında, karbon ekonomisi açısından son derece önemli olan, araçların yakıt tüketimi ve seyir dinamiğinde doğrudan etkili olan hafifleştirme çalışmaları konusunda bilgi paylaşımları yapılacak. Otomotiv sanayiinin Ar-Ge projelerinde her zaman büyük önem verilen bu başlık altında, gerek güncel emisyon seviyeleri ve karbon salımını ve gerekse çarpışma güvenliği mevzuatı ve maliyet parametrelerini optimum seviyede sağlamayı hedefleyen hafifleştirme yaklaşımları ele alınacak. Araç hafifleştirme yaklaşımı konusunda uluslararası alanda çalışmalar yapmış konuşmacıların başında Frauenhofer Enstitüsü’nden Prof. Dr. Thilo Bein, Magna International’dan Tim Skszek, Mercedes-Benz’ten Dr. Rupert Niethammer, Warwick Üniversitesi’nden Prof. Tony McNally, Erdemir’den Dr. Oğuz Gündüz, DowAksa’dan Levent Gür, Ford Otosan’dan Ergün Güraslan, Tofaş’tan Tolga Uludağ, Assan Alüminyum’dan Dr. Murat Dündar ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Melih Papila geliyor. Tüm gün sürecek oturumlarda konuşmacılar tarafından en iyi uygulama örnekleri sunulacak.

2. gün Otomotiv Mühendisliği Eğitimi ve Otomotivde Kariyer
Türk Otomotiv Sanayii, tecrübe ve birikimiyle uluslararası bir üretim merkezi olmayı başardı ve uluslararası anlamda rekabetçi konumu sürdürebilmek adına en önemli gereksinim nitelikli işgücü. Hem beyaz hem de mavi yaka personelin doğru eğitim alması, otomotiv sanayiinin sürdürülebilir gelişimini garanti altına almanın ön şartı. Bu bağlamda Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda “Otomotiv Mühendisliği Eğitimi” ve “Otomotivde Kariyer” başlıklarında değerli konuşmacılar, kurumları ve sektörden örneklerle otomotiv sektörünün gençlere sunduklarını ve onlardan beklentilerini dile getirecekler. Colorado School of Mines Üniversitesi’nden Dr. Emmanuel de Moor ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Güney’in sunumları ardından Bahadır Aydagül’ün yöneteceği “Otomotiv Mühendisliği” panelinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Soruşbay, Figes Mühendislik’ten Dr. Tarık Öğüt, Martur’dan Dr. Recep Kurt ve Tofaş’tan Dr. İsmail Durgun söz alarak otomotiv mühendisliği eğitiminden beklenenler ve güncel durumunu tartışacaklar. SAE International Başkanı Cüneyt Öge’nin dünyanın dört bir yanından otomotiv mühendislerinin bireysel başvurularını kabul eden SAE organizasyonunu Türk öğrencilere tanıtacak ve Türk Otomotiv Sanayii kadar Türk mühendislerin de uluslararası organizasyonlarda etkin rol almalarının önemini vurgulayacak. Sonrasında Temsa Global’den İbrahim Eserce’nin yöneteceği “Otomotivde Kariyer” başlıklı panelde Mercedes-Benz Türk’ten Betül Çorbacıoğlu, Ford Otosan’dan Nursel Ölmez Ateş ve Standard Profil’den Ayhan Tokcan, otomotiv sektöründe çalışma ve ilerleme koşulları konusundaki görüşlerini paylaşacaklar.

* OİB:
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa’da kurulmuştur. 2014 yılı sonu itibariyle, Türkiye’nin 45 ilinde bulunan toplam 2.640 aktif üyesi ve 19,5 milyar dolar ihracatı ile OIB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Ülkemizde otomotiv endüstrisinin rolü genel ekonomi içinde artan bir grafik çizmektedir. Yüksek katma değer sağlama potansiyelinin yanı sıra sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin temelini oluşturan otomotiv endüstrisi, yıllar içinde gösterdiği büyüme hızı ve sağladığı ihracat olanakları ile Türkiye ekonomisi içinde çok önemli bir konuma ulaşmıştır.

** OSD:
11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.

7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan 14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 42 yıldır başarı ile sürdürmektedir. OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.


Sanayimizin rekabetçiliği açısından son derece önemli olan özellikle Teknik Mevzuat konularında da AB ve BM/AEK nezdinde gelişmeleri yakından takip etmek üzere, ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Committee” faaliyetlerin de ülkemizi temsil etmektedir.


*** OTEP:
TÜBİTAK desteği ile 2008 yılında kurulan “Otomotiv Teknoloji Platformu” (OTEP), Türkiye’de faaliyet gösteren, Otomotiv Sanayii ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluşların bir platform etrafında birleşmesini sağlamayı ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayiindeki Ar-Ge kapasitesini arttırarak, bu alanda Türkiye’nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmeyi ve başlatmayı hedeflemektedir.

Otomotiv ana sanayi, tedarikçi, mühendislik, test ve analiz, koordinasyon ve ilgili Yüksek Öğretim Kurumları’nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, platform içerisinde Sektördeki bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir.

Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) “Ar-Ge ve İnovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak yenilikçi bir ekonomi ortaya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki faaliyetleri koordine etmek suretiyle katma değer yaratmak” amacı ile Vizyon ve Misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

**** TAYSAD:
1978 yılında kurulmuş olup, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.
350 üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 65’ini ve ihracatının da % 70’ini temsil etmektedir.
Sayısal olarak üyelerinin % 80’i Marmara, % 12’ si Ege ve % 8’ide diğer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir.
Üyesi bulunan 350 firma, 140 bin’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
Üyelerinin % 25’i yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadır.
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. (www.clepa.be)
OTAM Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş.’nin kurucu ortağıdır.
Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımaktadır.
ESCA Silver Label ve ISO 9001 sertifikalarına sahiptir.

***** SAE:
SAE International (Society of Automotive Engineers-Otomotiv Mühendisleri Birliği), bünyesinde havacılık, otomotiv ve ticari araç sanayiinden 128.000’den fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanları bulunduran ABD merkezli global bir Birliktir. SAE International’ın temel yetkinlik alanları yaşam boyu öğrenme ve teknik standartlar geliştirmesine yönelik çalışmaları koordine etmektir. Bu amaçla SAE pek çok yayın çıkarmakta, konferans ve kongreler düzenlemekte ve mesleki denetim görevleri yürütmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Follow by Email