Period activities in brief:
  • Nevs left reorganization after the creditors accepted the composition proposal at Vanersborg district court on 23 March.
  • The city of Tianjin and the IT company SRIT new partners in Nevs.
  • IT company Teamsun partner in Nevs JV company in Tianjin.
  • Cooperation agreement with Dongfeng Motors on including product development and another with Tübitak in the development of the Turkish national car.
  • The Board extended with a new vice-chairman and union representatives
Financial comments:
  • Good cash position of the Group, 1 282 MSEK.
  • Net sales of SEK 50 MSEK, which is on par with the previous year, and consist mainly of sales of services. In addition to this other income from the sale of licenses of 370 MSEK.
  • Net income was minus 86.6 MSEK, which is significantly better than last year and the management is working hard to achieve sustainable profitability.
After the reporting period:
  • Nevs became debt free after the second and final chords payment of 231 MSEK was carried out in September, after the reporting period, and are "Going Concern".
  • The Group's equity ratio is very strong, 99% per 2015-09-15.
Raporun Google Çevirisi;
 Kısaca dönem faaliyetleri:

Alacaklılar 23 Mart'ta Vanersborg bölge mahkemesinde kompozisyon teklifini kabul sonra Nevs yeniden yapılanma bıraktı.
Tianjin kenti ve bilişim şirketi NEVS yeni ortaklar srit.
Tianjin Nevs JV şirket IT şirketi Teamsun ortağı.
Türk milli arabanın gelişiminde Tübitak ile ürün geliştirme ve başka olmak üzere ilgili Dongfeng Motors ile işbirliği anlaşması.
Kurul, yeni bir başkan yardımcısı ve sendika temsilcileri ile uzatılabilir
Finansal yorumlar:

Grup, 1 282 MŞEK iyi nakit pozisyonu.
Bir önceki yıla eşit olduğunu ve ağırlıklı olarak hizmet satışlarından oluşmaktadır hangi SEK 50 MŞEK, net satışlar. 370 MŞEK lisanslarının satışı bu diğer gelirlere ek olarak.
Net kar önemli ölçüde geçen yıl daha iyidir ve yönetim sürdürülebilir karlılık elde etmek çalışkan eksi 86,6 MŞEK oldu.
Raporlama döneminden sonra:

231 MŞEK ikinci ve son akorları ödeme raporlama döneminden sonra, Eylül ayında yürütülen ve "endişe" Going sonra Nevs borcu ücretsiz oldu.
Grubun özkaynak oranı 2015-09-15 başına% 99, çok güçlüdür.